"สวย สง่า เต็มภาคภูมิ" กับพิธีประดับปีก ประจำการศึกษา 2559

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีประดับปีก นักศึกษาวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน  ประจำการศึกษา 2559 โดยมี น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) พร้อมคณาจารย์ประดับปีกให้แก่นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน  ชั้นปีที่ 1 กว่า 120 คน เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์