คณะอาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เยี่ยมชมการบิน CADT

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 #CADT ได้มีโอกาสต้อนรับท่านคณบดี Dr. Patcharee Scheb-Buenner และคณะอาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยท่านคณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน น.ต. ดร.วัฒนา มานนท์ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ปวรรัตน์ สุภิมารส และคณะอาจารย์ให้การต้อนรับ

Didyasarin International College, Hatyai University, Thailand มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Hatyai University