รางวัลคุณแม่ดีเด่น DPU ประจำปี 2560

วันนี้มารดาของนายปภัสกรณ์ ธิมาชัย ประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน เข้ารับมอบรางวัลคุณแม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU พร้อมกันนี้ท่านคณบดี น.ต. ดร.วัฒนา มานนท์ และอาจารย์ปวรรัตน์ สุภิมารส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเพื่อนๆ CADT วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน ได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในการรับรางวัลในครั้งนี้ #CADTfamily

“แม่เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ในการเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตเป็นคนมีคุณภาพ ....” ในตอนหนึ่งของพระดำรัสเปิดงาน #วันแม่แห่ง ชาติ 12 ส.ค.2554 ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ