โปรดระวังเพจมิจฉาชีพอ้างชื่อวิทยาลัยฯ

โปรดระวังเพจมิจจาชีพ อ้างฝึกอบรมด้านการบิน สำหรับเด็กๆ อายุ 4-17 ปี
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และสถาบันการบิน (DAA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ไม่มีการเรียกเก็บเงินก่อนการคัดเลือกเข้าอบรมใดๆ