ทุนการศึกษา 2565

ทุนสร้างฝันเด็กการบิน

#การบิน #CADT เปิดรับสมัคร #Dek65 แล้ววันนี้ หลักสูตร ป.ตรี
รับสิทธิพิเศษรวม 65,000 บาท!! (ทุนการศึกษาสูงสุด 50,000 บาท พร้อม Ipad+Apple Pencil)*
พิเศษสุด สมัครเรียนในวัน Open House (25-27 พ.ย. นี้) ชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพียง 1,000 บาท (จากปกติ 10,000 บาท)
#ไม่ใช้คะแนนgatpat #ไม่ตัดสิทธิ์Tcas #ผ่อนชำระค่าเทอมได้ #กู้กยศได้


 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

  1. วุฒิ ม.6, ปวช., กศน., ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
  2. ไม่ต้องรอจบ ม.6 ใช้เกรดเฉลี่ย 4 เทอมขึ้นไปสมัครก่อนได้ (ค่อยยื่นวุฒิภายหลัง)

จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:
ทุนการศึกษารวม 50,000 บาท* (30 ทุน)
ระยะเวลาการให้ทุน:
ตลอดหลักสูตรการศึกษา (4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด


การคัดเลือก:
สอบสัมภาษณ์

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
#มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #DPU #สร้างธุรกิจสร้างมืออาชีพ


สมัครเรียน คลิกเลย