ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สำหรับบุคลากรการบิน รุ่นที่ 3 ทุกท่าน

 

 

หลักสูตรดีๆ โดย #CADT ดำเนินการบรรยายและอบรมโดย นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และ นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต ครูสอนนักบิน พิธีกร และผู้ประกาศข่าว

      

Train the Trainers for Aviation Personnel by CADT
#ฝึกอบรม #Training #Aviation #Trainer