หลักสูตร Aviation Security Awareness รุ่นที่ 3

เต็มแล้ว

IATA Training Course: Aviation Security Awareness Training Program

 

สมัครเรียน online >> เต็มแล้ว

เรียนระหว่างวันจันทร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 (5 วัน)

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

ราคาท่านละ 26,000 บาท (รวมเอกสารการอบรมจาก IATA, ประกาศนียบัตรจาก IATA, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

รูปแบบ

เป็นการอบรมตามหลักสูตรโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ควบคุมการบรรยายและอบรมโดย: น.ต. ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และคณะ ซึ่งเป็นคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

วันและเวลาฝึกอบรม

ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 (5 วัน)

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ค่าใช้จ่าย

ค่าจัดการอบรมคนละ 26,000 บาท**

**ราคาดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วย : ค่าวิทยากร , ค่าอุปกรณ์ , เอกสารการอบรมจาก IATA , ประกาศนียบัตรโดย IATA , อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง - เครื่องดื่ม 2 มื้อ ระหว่างการฝึกอบรมใน 1 วัน

ติดต่อสอบถาม และสมัครเรียน

ขนิษฐา แก้วพวงงาม (หัวหน้าหลักสูตรฝึกอบรม)

จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 16.30 น.)

โทร. 02-588-6060 ต่อ 100, 102, 103     มือถือ: 092-549-8992    Line: @cadt 

สมัครเรียน online >> เต็มแล้ว