ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ คือ 3 คุณสมบัติของแอร์โฮสเตสที่ต้องมี

รู้หรือไม่ ? ว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยคือความอ่อนน้อมถ่อมตน เราทุกคนถูกปลูกฝังให้เคารพคนที่มีอายุมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือไม่ก็ตาม คนต่างชาติเองก็เห็นว่าข้อดีตรงนี้แหละที่ทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว 1 ใน 10 ประเทศที่ควรไปเที่ยวในลิสต์ของใครหลายคน

ทางทีมงาน Admission Premium ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ อาจารย์ปวรรัตน์ สุภิมารส อดีตลูกเรือ Japan Airlines ปัจจุบันผันตัวไปเป็นอาจารย์ประจำ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CADT) โดยอาจารย์เล่าให้ฟังถึง ประสบการณ์การทำงานกับสายการบินญี่ปุ่น Japan Airlines

เรื่องแรกที่น่าสนใจคือความน่ารักของคนไทยได้เปรียบ ถือว่าเราได้เปรียบต่างชาติมากในเรื่องของงานบริการ คนไทยมีความน่ารัก มีความอ่อนน้อม มีความสุภาพ และที่สำคัญคนไทยยิ้มเก่ง แต่คนไทยยังอ่อนเรื่องภาษา ภาษาสากลของโลกอย่างภาษาอังกฤษยังไงก็ต้องสื่อสารได้ เราควร "ติดอาวุธ หาภาษาที่สามให้กับตัวเอง" มันทำให้ตัวเองได้เปรียบกว่าคนอื่น จะเป็นภาษาอะไรก็ได้ ให้ลองมองดูในโลกนี้ว่าตอนนี้ใครที่เข้ามาเมืองไทยเยอะที่สุด ใครที่เป็นลูกค้าหลักของเรา ถ้าเรารู้ภาษาเราสามารถสื่อสารกับเขาได้ เราพูดคุยได้มันได้เปรียบคนอื่น ถึงแม้ว่าสายการบินเค้าไม่เอาก็ตาม แต่ว่าถ้าเรามีมันคือการติดอาวุธเราจะแข็งแกร่งมากขึ้น
 
อยากเป็นแอร์โฮสเตสต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

ที่วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CADT) ตลอด 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยเราจะปลูกฝังนักศึกษาของเราตลอดเรื่อง "ตรงต่อเวลา มีบุคลิกภาพดี ภาษาสำคัญ" เพราะสามสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบที่ดีของอาชีพแอร์โฮสเตส

 

 

 

 

ทำไมต้องเลือกเรียนที่วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (วิชาเอกการจัดการอำนวยการบิน) ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบินสำหรับบุคคลทั่วไปตามมาตรฐาน ICAO และ IATA เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการบินต่าง ๆ ที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานฝึกอบรมด้านการบิน และวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Reference: 
http://www.admissionpremium.com/content/2689