ประกาศงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล