CADT จับมือ MJETS พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ป้อนสู่ตลาดงานแบบมืออาชีพ

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด โดยมี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คุณชัยวัฒน์ นวราช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมมือกัน

 

การลงนามครั้งนี้เน้นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรธุรกิจการบิน และ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน รวมทั้งการฝึกอบรมและความร่วมมือด้านการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานกับหน่วยงาน พร้อมสร้างบุคลากรด้านการบินให้มีความรู้และทักษะด้านการทำงาน ให้ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ