หลักสูตร "เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ"

หลักสูตร "เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ" หรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ

เรียนระหว่างวันที่ 26 -28 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

ราคาพิเศษเพียงท่านละ 5,500 บาท พร้อมทั้งเอกสารการบรรยาย อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

สามารถกรอกใบสมัคร : https://goo.gl/forms/6Junq7KoveXQB2vt1

 

รายละเอียดหลักสูตรอบรม

***สอนโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน ATC โดยเฉพาะ

  1. เตรียมพร้อมสำหรับการสอบข้อเขียน 3 หมวดวิชา
  • ความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์
  • ความรู้พื้นฐานทั่วไป (ภูมิศาสตร์การยภาพ ความรู้ทั่วไป และความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์)
  • ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
  1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  2. ทักษะสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ Level 4
  3. ความรู้เบื้องต้นในการตรวจร่างกาย และ จิตวิทยาการบิน
  4. ทักษะสอบสัมภาษณ์ภาษาไทย

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

  • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทำงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ 
  • จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อ.สมศักดิ์ สว่างอารมณ์ 081-8367447
คุณพรพิมล วัฒโน 092-5498992
02-5886060 ต่อ 100
Line official : @cadt

สามารถกรอกใบสมัคร : https://goo.gl/forms/6Junq7KoveXQB2vt1

Download เอกสาร

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด >>>  CLICK

ขั้นตอนการสมัครงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด >>> CLICK

ลักษณะงานตำแหน่ง นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ >>> CLICK

Brouchure หลักสูตรอบรม >>> CLICK 

กรอกใบสมัคร : https://goo.gl/forms/6Junq7KoveXQB2vt1