ต้อนรับอาจารย์ทั้ง 40 ท่านจากมณฑลกว่างซี ประเทศจีน

ขอต้อนรับอาจารย์ทั้ง 40 ท่านจากมณฑลกว่างซี ประเทศจีน ในโครงการ GULF Teachers Overseas Training Program (Thailand) 2017 เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน #CADT เพื่อดูงานหลักสูตรธุรกิจการบิน หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน และข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น IATA ที่วิทยาลัยฯเป็น Authorized Training Center (ATC)