CADT DPU จับมือ สายการบินนกแอร์ พัฒนาการศึกษาพร้อมสร้างบุคลากรด้านการบิน

         วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือสายการบินนกแอร์ โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนามกับ คุณสนทนา นรินทร์  ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษา พร้อมพัฒนาบุคลากรด้านสายการบินให้มีคุณภาพรองรับต่อความต้องการของสายวิชาชีพในอนาคต ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารจากสายการบินนกแอร์ ร่วมเป็นสักขีพยานใน การลงนามความร่วมมือครั้งนี้

         นอกจากนี้ทางสายการบินนกแอร์ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ผ่านกิจกรรม Come & Click Your Career พร้อมแชร์ประสบการณ์ในการทำงานจริงของตัวจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาภาควิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆ นี้