หลักสูตรธุรกิจการบิน

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน


ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง ?

 

 •   ความรู้ทั่วไปในธุรกิจการบิน
 •   เส้นทางการประกอบอาชีพต่างๆในสายงานธุรกิจการบิน
 •   ความรู้ด้านการบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน
 •   ความรู้ด้านการสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน ด้วยระบบ Amadeus
 •   ความรู้ด้านการดำเนินการคลังสินค้าทางอากาศ
 •   ความรู้ด้านการตลาดในธุรกิจการบิน
 •   ความรู้ด้านการบริการบนเครื่องบิน
 •   ความเป็นมา และความสำคัญขององค์กร และหน่วยงานต่างๆในธุรกิจการบิน
 •   การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานในธุรกิจการบิน

ที่เดียวในไทยที่มี Flight Simulator ทันสมัยที่สุด

 • DPU CADT
 • DPU CADT
 • DPU CADT
 • DPU CADT
 • DPU CADT
 • DPU CADT

อยากเป็นนักบิน ก็ได้เป็น : เพราะที่ CADT เรามีวิชาการฝึกบินให้นักศึกษาได้เลือกเรียน

จบแล้วมีงานรองรับมากมาย

พนักงานฝ่ายการบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน

พนักงานฝ่ายบัตรโดยสารและการสำรองที่นั่ง

พนักงานฝ่ายฝ่ายคลังสินค้า 

พนักงานฝ่ายฝ่ายการตลาด

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสายการบินทั้งของภาครัฐและเอกชน

นักบิน

เจ้าของธุรกิจ

ทำงานกับบริษัทต่างชาติ

FAQ คำถามที่พบบ่อย

ธุรกิจการบิน
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานบริการ พบปะผู้คน เพราะการเรียนการสอนจะเน้นในเรื่องการบริการเป็นหลัก จบมาทำงานบริการในอุตสาหกรรมการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้น งานคลังสินค้า และงานส่วนต่างๆของสายการบิน และองค์กรการบิน เช่น AOT

การจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน
เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนในเรื่องของการบริหาร จัดการ ซึ่งต้องมีทักษะด้านอุตสาหกรรมการบินพอสมควร งานที่ทำ เช่น เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และนักบิน

 • สายวิทย์
 • สายศิลป์
 • มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต(ธุรกิจการบิน)
  Bachelor of Arts (Aviation Business)
 • ชื่อย่อ : ศศ.บ.(ธุรกิจการบิน)
  B.A. (Aviation Business)

สามารถกู้ยืม ได้ทั้ง กยศ. 1 และ กยศ.2 (กรอ.)

ตารางค่าเล่าเรียน : หลักสูตรธุรกิจการบิน

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 51,000 37,000 88,000
ชั้นปีที่ 2 37,000 37,000 74,000
ชั้นปีที่ 3 37,000 37,000 74,000
ชั้นปีที่ 4 37,000 37,000 74,000
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4ปี (8ภาคการศึกษา) 310,000
ค่าเล่าเรียนต่อเทอมโดยเฉลี่ย 38,750
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองผลการศึกษา

สมัครได้ถ้าจบชัวร์ สามารถมายื่นเอกสารเพิ่มเติมก่อนเปิดเทอม

สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

Partner

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

เบอร์โทร : 02-588-6060 #100, 092-549-8992

อีเมล : [email protected]