อบรมการป้องกันตัวเบื้องต้น

หลักการและเหตุผล

  1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการหลีกหนีจากเหตุการณ์อันตราย
  2. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์อันตราย
  3. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเบื้องต้น เพื่อสามารถหลบหนีจากเหตุการณ์อันตรายได้
  4. เพื่อให้นักศึกษามีร่างกายที่แข็งแรง

ดำเนินการฝึกอบรมโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านการป้องกันตัว และอดีตนาวิกโยธิน

  

  

 

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน เช่น นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน (Flight Operation) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน บุคลากรฝ่ายคลังสินค้า 
บุคลากรฝ่ายจองบัตรโดยสารเครื่องบิน บุคลากรด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับสายการบิน เป็นต้น


สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 588 6060 ต่อ 100

มือถือ 092 549 8992

E-mail: [email protected]