อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หัวข้อการอบรม

  1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  2. การปั๊มหัวใจ (CPR)
  3. การพันแผล
  4. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

อบรมโดยทีมผู้เชียวชาญจากมูลนิธิสิรินธร

ทุกนาทีมีค่า

 

  

  

 

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน เช่น นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน (Flight Operation) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน บุคลากรฝ่ายคลังสินค้า 
บุคลากรฝ่ายจองบัตรโดยสารเครื่องบิน บุคลากรด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับสายการบิน เป็นต้น


สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 588 6060 ต่อ 100

มือถือ 092 549 8992

E-mail: [email protected]