คำถามและคำตอบ ประเด็น สกอ. เรื่องหลักสูตรที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

...

อ่านต่อ...

หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สำหรับบุคลากรการบิน

...

อ่านต่อ...

อบรมหลักสูตร IATA Aviation Security Awareness Training Program

โดย CADT ...

อ่านต่อ...

CADT DPU จับมือ 2 องค์กรใหญ่ มอบประกาศนียบัตร และลงนามความร่วมมือ พัฒนาบุคลากรด้านสายการบิน

CADT NokScoot IATA ...

อ่านต่อ...

"สวย สง่า เต็มภาคภูมิ" กับพิธีประดับปีก ประจำการศึกษา 2559

พิธีประดับปีก ...

อ่านต่อ...

คณะอาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เยี่ยมชมการบิน CADT

...

อ่านต่อ...

รางวัลคุณแม่ดีเด่น DPU ประจำปี 2560

...

อ่านต่อ...

อบรมหลักสูตร IATA Aviation Security Awareness (Security Awareness Training Program)

IATA Training Course ...

อ่านต่อ...

ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ คือ 3 คุณสมบัติของแอร์โฮสเตสที่ต้องมี

article ...

อ่านต่อ...

CADT DPU ชวนผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สำหรับบุคลากรด้านการบิน

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สำหรับบุคลากรด้านการบิน ...

อ่านต่อ...

CADT DPU จับมือ สายการบินนกแอร์ พัฒนาการศึกษาพร้อมสร้างบุคลากรด้านการบิน

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือสายการบินนกแอร์ ...

อ่านต่อ...