ความร่วมมือและพันธมิตร

ความร่วมมือและพันธมิตร

 

 

ทางด้านความสัมพันธ์และการร่วมมือกับองค์กรในอุตสาหกรรมการบินนั้น ทาง CADT ได้ทำการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับหน่วยงาน และองค์กรในอุตสาหกรรมการบินต่างๆ เช่น บริษัทคิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงได้สร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับองค์กรด้านการบินต่างๆอีกมากมาย อาทิเช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินไทยสมายล์ สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ และสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เป็นต้น

นอกจากนี้ CADT ยังได้สร้างความร่วมมือกับภาคการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ และสร้างประสบการณ์ในการเรียนการสอนที่ดีให้กับนักศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ CADT ได้ลงนามข้อตกลงทางวิชาการกับ Sanya University และ Sanya Aviation and Tourism College ประเทศจีน

เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) ได้รับการรับรองจาก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA ให้เป็น ศูนย์ฝึกอบรม IATA Authorized Training Center (ATC) ประจำประเทศไทย